Våra tjänster

Bergsprängning

Vi har välutbildade sprängare med många års erfarenhet som gör att vi är experter på all typ av bergsprängning. Vår vision är att utföra säkra sprängningar som tar hänsyn både till omgivningen och miljön. Genom att använda oss av en säker och modern sprängteknik klarar vi att leva upp till den visionen. Vi har stor erfarenhet av både sprängning vid stora vägarbeten och i känsliga miljöer där det krävs god planering och försiktig sprängning. Ingen sprängning är för liten eller för stor för oss.

HB-Sprangning
{

Tillsammans utför vi allt från mindre projekt hos privatpersoner till stora infrastrukturprojekt.

Bergborrning

En väl utförd borrning är grunden för en säker sprängning. Våra utbildade borrare har god kompetens och många års erfarenhet där borrarna använder sig av våra moderna riggar och utför arbetet med hög precision för att genomföra en sprängning utifrån beställarens behov. Vi arbetar aktivt med att ta hänsyn till omgivningen vid borrning både vad gäller vibrationer och bullernivå.

Bergkonsult

Som bergkonsulter kan vi bidra med nya ideér och lösningar kring det arbete ni vill ha utfört. Genom att ha en helhetssyn på vad som behöver göras och vilka tjänster som behövs bidrar vi med vår kunskap, kompetens och erfarenhet. Vi kommer gärna ut till er som kund och delar med oss av våra erfarenheter både till dig som privatperson och till företag.

Bergtäkter

Vi har lång erfarenhet av losshållning i berg. Det innebär att vi utför lossållning av berg i bland annat bergtäkter. Vi har avtal med flertalet bergtäkter där vi kontinuerligt utför losshållning av berg. Detta innebär att vi både utför borrning med våra större riggar samt större sprängningar i bergtäkterna.

Skutknackning

I de bergtäkter där vi även ansvarar för bergsprängningen utför vi även skutknackning i egen regi. Vi. Detta sker oftast i bergtäkter där sprängning utförts för losshållning av berg och sten eller skut ska knackas till mindre delar för att exempelvis kunna krossas i en bergskross på plats. Till vår hjälp har vi egna maskiner och hydraulhammare.

Bergspräckning

I situationer när vibrationskraven är hårda eller när berg ska spräckas nära ett hus använder vi oss av olika typer av bergspräckning – hydraulisk spräckning eller snigeldynamit. Tack vare en vibrationsfri spräckning krävs ingen besiktning på omkringliggande fastigheter.