Goda samarbeten

Ett gott samarbete skapar långsiktiga kundrelationer och leder till väl utförda arbeten.

Långsiktiga samarbeten

Ofta handlar ett uppdrag om att samverka med andra entreprenörer för att hitta bästa lösningen för uppdraget. Genom att ha en bra dialog med andra aktörer, vara lösningsorienterad och ha ett välgrundat säkerhetstänkt skapar vi bra och långsiktiga samarbeten där alla parters kompetens kommer till sin rätt. Något som skapar nytta både för kunder och uppdragsgivare.

Utveckling och projekt

Vi på Hammarö Bergsprängning är gärna med och startar upp nya projekt och bidrar med idéer. Våra drivna bergsprängare kan med sin kompetens och många års erfarenhet självständigt jobba med och driva nya projekt. Det ger oss stora möjligheten att utvecklas.

Entreprenaduppdrag

Vi på Hammarö Bergsprängning har stor erfarenhet av entreprenaduppdrag. Där vi haft många goda och långa samarbeten med flertalet större bolag. Vi har då utfört större bergprojekt tillsamman smed bland annat Infrakraft, Trafikverket, Skanska, Peab, Sveviva och NCC.

{

Vi har tillgång till oändlig kompetens och erfarenhet vilket resulterar i att vi kan ta oss an alla ovanjordsarbeten inom bergssprängning.